Төр нь БҮТЭЭМЖид анхаарч, иргэдийн БҮТЭЭМЖ, Монгол хүний ҮНЭ ЦЭНЭ илүү ихээр нэмэгддэг байгаасай гэж ирэх 5 жилийн үндсэн чиглэл, ЗГ-ын мөрийн хөтөлбөрт дараах тодорхой саналыг тусгуулах хүсэлтээ байнгын хороогоор дамжуулан хүргүүллээ.

2020 оны 8 сарын 25-нд ирэх таван жилийн үндсэн чиглэлийг хэлэлцсэн үйлдвэржилтийн бодлогын байнгын хорооны хуралдаанд бүтээмжийн үзүүлэлтийг шинээр тооцох тухай зарчмын зөрүүтэй уг саналыг гаргалаа. 

Ирэх оны жилүүдэд, Монгол төрийн бодлогын төв бүтээмж, ХҮНИЙ асуудал байгаасай.