card
/
Хөтөл тойрсон энэ асуудлаас хэн ч хожихгүй байх шиг.

Хөтөл тойрсон энэ асуудлаас хэн ч хожихгүй байх шиг.

Мөнгөний эргэцийг нэмэгдүүлэхэд яаж анхаарах вэ?

Мөнгөний эргэцийг нэмэгдүүлэхэд яаж анхаарах вэ?

Бүтээмжийг дээшлүүлэхийн тулд юу хийх ёстой вэ?

Бүтээмжийг дээшлүүлэхийн тулд юу хийх ёстой вэ?

#Шинэ_Эдийн_Засаг_ба_Ковид

#Шинэ_Эдийн_Засаг_ба_Ковид

Засаг захиргаа нутаг дэвсгэрийн тухай хуулийн төсөл дээр анхаарах асуудлууд байна.

Засаг захиргаа нутаг дэвсгэрийн тухай хуулийн төсөл дээр анхаарах асуудлууд байна.

Засаг захиргаа нутаг дэвсгэрийн тухай хуулийн төсөл дээр анхаарах асуудлууд байна.

Засаг захиргаа нутаг дэвсгэрийн тухай хуулийн төсөл дээр анхаарах асуудлууд байна.

Бүтээмжийг дэмжих бодлого аанай л орхигдсоор.

Бүтээмжийг дэмжих бодлого аанай л орхигдсоор.

Хөдөлмөрийн хөлсний доод хэмжээг яаралтай өөрчлөх цаг болсон.

Хөдөлмөрийн хөлсний доод хэмжээг яаралтай өөрчлөх цаг болсон.

Үйлдвэржүүлэлт БҮТЭЭМЖээс эхэлнэ. Бүтээмжийг шинэ технологи бий болгоно.

Үйлдвэржүүлэлт БҮТЭЭМЖээс эхэлнэ. Бүтээмжийг шинэ технологи бий болгоно.

ЗҮГ ЧИГ НОМЫН ХУРААНГУЙГ УНШИХ

ХЭРВЭЭ ТА агуулгын эхний бүлгийн 20 оролцогчийн яриа, түүнтэй холбоотой дурсамжуудаа нэгтгэсэн ЗҮГ ЧИГ товхимлын МИНИ хувилбарыг үзэх бол линкээр холбогдоно уу?
НОМЫН МИНИ ХУВИЛБАР ТАТАХ